Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing

Kaukokiito haluaa toimia vastuullisesti, luotettavasti ja avoimesti asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyö-kumppaniensa kanssa. Verkkosivuillamme voit luottamuksellisesti ilmoittaa Kaukokiito -ketjussa havaitsemastasi vastuuttomasta toiminnasta; rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä.

Edellytämme, että koko organisaatiomme ja kaikki työntekijämme noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteitamme ja meitä koskevaa lainsäädäntöä. Kuka tahansa työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö voi tehdä nimettömän ilmoituksen Whistleblowing -kanavan kautta, mikäli epäilee väärinkäytöstä eettisiin toimintaohjeisiimme tai lakiin liittyen.

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Luottamuksellisuuden takaamiseksi olemme valinneet ulkopuolisen palveluntoimittajan ja kanava on toteutettu huolellisesti EU:n Whistleblower-direktiivin mukaisesti. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia kanavan kautta tulleita palautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Ilmoituksen lähetettyään ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida Whistleblowing -käsittelijän kanssa.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset käsitellään kaikki luottamuksellisesti ja ne ovat ainoastaan nimettyjen Whistleblowing -käsittelijöiden luettavissa. Ilmoitukset vastaanottaa ja käsittelyn ketjussamme organisoi laatupäällikkö marjo.viitala@kaukokiito.fi varahenkilönään HRD-koordinaattori katri.ojaniemi@kaukokiito.fi
Jos ilmoitus koskee käsittelijää tai hänellä on yhteyksiä siihen, hän ei osallistu ilmoituksen käsittelyyn.

Eettinen toimintaohjeemme sisältää seuraavat kohdat:

Kaukokiito-arvojen mukainen toiminta
Avoimuus, rehellisyys, asiakaslähtöisyys, työyhteisön hyvinvointi, kotimaisuus ja kasvollisuus

Liiketoiminnan rehellisyys
Lakien noudattaminen, lahjonnan ja korruption torjunta, tietosuoja ja -turva, yksityisyyden suoja ja luottamukselliset tiedot, yhtiön ja asiakkaiden omaisuuden suojaaminen, yhtiön taloudellisen tiedon esittäminen, kilpailuoikeussääntöjen noudattaminen ja reilu kilpailu

Henkilöstö keskiössä, reilu ja kunnioittava kohtelu
Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai kiusaamista missään muodossa, vaan kunnioitamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työhyvinvointi, työterveys ja
-turvallisuus sekä osaamisen kehittäminen ja sisäinen viestintä ovat tärkeitä osa-alueita.

Ympäristövaikutusten vähentäminen
Olemme sitoutuneet edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja siten vähentämään toiminamme ympäristövaikutuksia.

Vastuullinen viestintä ja markkinointi
Sekä sisäinen että ulkoinen viestintämme on aina lain ja hyvän tavan mukaista ja rehellistä.

Whistleblowing ilmiantokanavavan tietosuojaselosteen löydät osoitteesta:
https://www.kaukokiito.fi/fi/tietosuoja/tietosuoja-kaukokiidossa/muut-tietosuojaselosteet/